Tố chất của một người làm Marketer cần có

PR (quan hệ công chúng) là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ.

Marketer cần có những tố chất nào

PR (Public Relations) là điều mà mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải làm để công chúng nhận diện thương hiệu hay nói đúng hơn đây là nghề giữ hồn cho thương hiệu. Bản chất của nghề PR (quan hệ công chúng) là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ. Người làm PR sẽ sử dụng tất cả các hình thức truyền thông và thông tin liên lạc để xây dựng, duy trì và quản lý danh tiếng của công ty. Mặc dù hiệu quả không thể sờ thấy được, việc tạo ra hình ảnh riêng và tăng thiện ý từ phía khách hàng, công chúng là những kết quả cuối cùng mà bạn phải đạt tới. 

Tố chất của một người làm Marketer cần có

+ Phải có khả năng thuyết phục

+ Khả năng tổng hợp và nắm bắt thông tin

Đây là kỹ năng vô cùng cần thiết nhưng lại không có mẫu số chung nào cả ví dụ như khách hàng của bạn làm về tài chính thì ngay lập tức các khái niệm tài chính như cổ phiếu, thanh khoản…., các rủi ro, các ưu điểm của khách hàng sẽ phải được khai thác, phân tích cùng với định hướng mà lãnh đạo doanh nghiệp hướng tới…. là những thứ rất cần thiết cho một marketer

+ Tư duy hệ thống, tư duy phân tích

Bước qua giai đoạn nắm bắt và tổng hợp thông tin, giờ là lúc bạn cần phải biết cách xoay sở với nguồn tin thô sơ đó. Bạn cần có tư duy hệ thống, xâu chuỗi các thông tin, sự kiện lại với nhau, suy xét nó dưới mọi góc độ  cũng như góc độ nào sẽ được lựa chọn sử dụng là cốt lõi cho vấn đề bạn đang cần đề cập tới. Người có tư duy này thường là những người làm việc trong ngành khoa học xã hội. Họ có khả năng tổng kết thành quy luật, xu hướng. Để có một bản kế hoạch truyền thông, tư duy hệ thống và phân tích là rất quan trọng. Bạn phải tổng quan thị trường, bối cảnh khách hàng, có những nhận định, từ đó phân tích để định ra được mục tiêu và các chiến lược cho từng giai đoạn cụ thể.

Mục tiêu chiến lược truyền thông của bạn đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả phân tích của bạn trước đó. Mọi hoạt động chi tiết đề ra để đạt được mục tiêu đề ra cũng phụ thuộc vào sự phân tích này.

+ Tư suy chiến lược và tư duy sáng tạo

Hai phần vô cùng quan trọng trong một kế hoạch truyền thông là “strategy” và “tactics” có thể tạm dịch là “ Chiến lược” và “ Chiến thuật” được hiểu là “ Chiến lược” và các hoạt động áp dụng cho từng chiến lược.

Trên cơ sở phân tích về tổng quan thị trường, về khách hàng marketer sẽ đề ra mục tiêu của một kế hoạch truyền thông. Từ mục tiêu này, marketer sẽ đưa ra một chiến lược cho toàn bộ kế hoạch.

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về "chiến lược", nhưng có một định nghĩa rất thú vị cúa William H. Marquardt: "Chiến lược là việc chọn không làm gì trước khi lụa chọn làm gì", còn theo Dave Fleet - một chuyên gia PR, thì chiến lược chính là: "Bạn định đi tới đâu? Tại sao?"

Để trả lời câu hỏi trên, bạn phái có tư duy của người hoạch định chiến lược, xác định mình sẽ làm gì đế đạt được mục đích, bạn sẽ không làm gì đế tránh đương đầu với những vật cản đường, hoặc những hoạt động lãng phí không cần thiết, và bạn sẽ sử đụng phương thức nào đế làm những việc đó.

Sau khi vạch ra được một chiến lược, bạn sẽ phải vận dụng tư duy sáng tạo để nghĩ ra các "chiến thuật". Đây chính là các hoạt động cụ thể (tổ chức sự kiện, họp báo, PR trên báo bằng bài viết, tài trợ. Tư duy sáng tạo rất cần thiến ở thời điểm này vì lúc này hành động phải phù hợp với chiến lược chung vừa phải đảm bảo tính mới, không trùng lặp….

+ Tư duy thực tế

Một phần quan trọng của một kế hoạch truyền thông lè dề xuất các hạng mục thực hiện và chi phí. Phăn này đôi khi được chuyến cho một bộ phận khác, một người khác, một công ty thứ ba (nhà cung cãp) đế thực hiện nẽu như bán thân người viẽt không có kinh nghiệm thực tễ. Một công ty hoạt động trong lĩnh vực PR, có thể sẽ tồn tại quy trình: người viết đề án (proposal) sẽ chỉ viết nhữnng phân đầu (tống quan, mục tiêu, chiến lược, thông điệp, chiẽn thuật...) và người lên chi phí - PE (Production Estimation hoặc Project Estimation) (gồm hạng mục và giá) thực hiện phân còn lại. Tuy nhiên, lý tưởng là người viết Proposal có khả năng thực hiện toàn bộ các phần này. Nhưng để thực hiện được, bạn cần phải có kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy thực tế trong việc đề xuất các hạng mục tương ứng và chi phí phù hợp cho từng hạng mục và phù hợp cho từng khách hàng. Bởi đôi khi, ý tưởng cho một hoạt động nào đó có thể hết sức bay bổng, vô cùng sáng tạo, rất thông minh, đột phá, nhưng so với tình trạng tài chính của khách hàng lại là một điều viển vông, một sự lãng phí. Do đó, hãy thực tế khi hoàn thành phần cuối cùng này.

Thật khó khi bạn chi mới bước chân vào công việc này. Nhung đế trở thành các chuyên gia PR (PR experts) hay cao hơn là các chuyên gia truyền thông (communications experts), không có cách nào khác là bạn phải trang bị cho mình những năng lực tư duy này, bằng không, bạn chỉ có thế vui vẻ làm một phần việc cụ thế nào đó trong toàn bộ quy trình thực hiện các chiến dịch truyền thông, bạn chỉ nẳm được một phần trong công việc PR, giống như một người thợ vậy.

Những tư duy này có thế học được từ đâu?

Có thế bạn đã có sẵn nó như là một năng lực bấm sinh. Nhưng nếu bạn chưa có, bạn phải học, từ rất nhiều phía. Có thế từ sự tư duy logic, có thể từ việc tạo thói quen đọc, tống hợp thông tin, tự làm các nghiên cứu đề tài. Tự trang bị các kiến thức về marketing, về PR, nếu có thế thì tham gia vào một khóa đào tạo chuyên nghiệp.

PR là nhưng kiến thức tổng hợp từ các ngành khoa học như truyền thông đại chúng, ngôn ngữ học, tâm lý học, xã hội học, marketing, khoa học về quản lý, văn hóa và rất nhiều kinh nghiệm khác.